Server

Připojte se na server pomocí mc.ServerCraft.eu
Server je momentálně offline.

Discord

 Připojte se s odkazem discord.gg/mkexvzbyJD
Na serveru je online uživatelů.
Pravidla
S hraním na našem serveru souhlasíte s níže uvedenými pravidly.
 
Globálni pravidla
1. Je zakázáno jakkoliv využívat zjištěných chyb, bugů a glitchů pro své zvýhodnění proti jiným hráčům.
2. Je zakázáno zatajení zjištěných chyb, bugů a glitchů a sdělování o nich hráčům, kteří potencionálně mohou takových chyb, bugů nebo glitchů využívat.
3. Je zakázáno používání jakýchkoliv módů, hacků, cheatů, za účelem zvýhodnění nad ostatními hráči nebo spolupracování s někým, kdo takových módů, hacků, cheatů používá. (Povolené modifikace jsou například OptiFine, Litematica, MiniHUD apod.)
4. Je zakázáno jakkoliv spamovat jak v globálním chatu, tak v soukromých zprávách. (Za spam se považuje opakovaně psaná zpráva v krátkém časovém intervalu, úmyslné psaní Caps Lockem a zprávy, které dělají globální chat nepřehledným.)
5. Je zakázáno nerespektovat rozhodnutí člena Admin-Teamu či případné obcházení jeho rozhodnutí/postihů.
6. Je zakázáno jakékoli vulgární nebo neestetické chování (herní nick, skin, ...).
7. Je zakázáno urážet, obtěžovat nebo zesměšňovat ostatní hráče.
8. Je zakázáno psát vulgární slova, výrazy a zkratky. Za vulgarismy se považují i taková slova, výrazy a zkratky s jakoukoli cenzurou bez ohledu na korektnosti počtu cenzurovaných znaků v daném slově.
9. Je zakázáno obtěžovat admin team zbytečnými dotazy, informacemi a návrhy. (Většinu času pracujeme, tudíž nemáme vždy čas vám např. ohodnotit stavbu atp. Berte na to ohledy.)
10. Je zakázáno propagovat jiné servery jakýmkoli způsobem.
11. Je zakázáno trollení hráčů, vyvolávání konfliktů a provokování ostatních hráčů a členů Admin-Teamu.
12. Je zakázaný multiaccount.
13. Je zakázáno celkově nevyhovět výzvě člena A-Teamu, která byla použita za účelem zlepšení kvality serveru, atd.
14. Jestliže nahlašuješ hráče, který porušil pravidlo a admin zrovna u toho nebyl, tak si zapamatuj, že bez jakéhokoliv důkazu ho nemůžeme jakkoliv potrestat.
15. Veškeré reklamy jsou povoleny pouze tehdy, pokud máte svolení od majitele serveru na konkrétní reklamu a máte ji nahlášenou kterémukoli členovi A-teamu s doloženými důkazy. V opačném případě je jakákoli reklama zakázána.
16. Je povoleno max. 3 účtů z jedné IP adresy. Pokud bude mít člen A-teamu podezření, že se jedná o mutliaccount, může preventivně hráče zabanovat. Hráč si může zažádat o unban na našem Discordu doložením dostatečných důkazů, že se o multiaccount nejedná.
17. Rozhodnutí o trestu je zcela na uvážení a rozhodnutí člena A-Teamu, který nemá povinnost cokoliv dokazovat.
18. Své dotazy primárně směrujte na Helpery nebo Administrátory.
19. Je zakázáno jakkoliv obcházet udělené tresty, platí pro mute a ban. V případě porušení a následném zjištění bude hráči udělen okamžitě vyšší trest bez možnosti zrušení.
 
Survival server
1. Je zakázáno stavět či jinak upravovat nebo ničit krajinu v bezprostřední blízkosti jiné resky. Správnou vzdálenost určí člen A-teamu pouze při stížnosti majitele původní resky, a to podle toho, zda-li se jedná o mob-farmu nebo běžnou stavbu.
2. Je zakázáno žebrat o itemy, peníze a různé další předměty.
3. Je zakázáno stavět jakékoliv redstone obvody, farmy a tile entity které by mohly uškodit serveru na výkonu. (Počítá se i nadměrný počet item framů, armor standů, villagerů atd. na 1 chunk - nadměrný počet vyhodnocuje člen A-Teamu)
4. Je zakázáno AFK farmit moby a bloky bindem, programem 3. strany, modifikovaným klientem apod.
5. Je zakázáno konstantně pokládat cokoliv, co je při pohnutí pistonem nebo proudem vody zničeno, za účelem zisku coinů a XP.
6. Je zakázáno okrádat hráče jakýmkoli způsobem. (Za krádež se považují i podvody s přejmenováním předmětů a následné jejich prodávání se záměrem oklamat kupujícího.)
7. Je zákázáno klamat a podvádět nováčky na serveru za jakýmkoli účelem.
8. V případě neaktivity víc jak 30 dnů bude vaše residence smazaná a oblast regenerována z důvodu uvolnění místa pro ostatní.
9. Nikdo z admin-teamu svými právy nezasahuje do hry ať už změnou počasí, času, givnutí itemů aj.
10. Griefing a kradení nebude v reske řešen. Majitel resky nese plnou zodpovědnost za hráče kterého přidá do resky.
11. Je zakázáno jakékoliv kažení hry (TPA kill, zabíjení hráče pomocí dynmapi a podobné věci).
Obchodní pravidla
1. Veškerá finanční podpora ze storu jde na rozvoj serveru tzn. (vylepšování výkonu serveru, kupování pluginů a dalších služeb).
2. Vedení tohoto serveru si vyhrazuje právo měnit výhody všech ranků nebo dokonce odstranit z obchodu daný předmět.
3. Finanční podpora serveru nezávisí na pravidla serveru, hráč, který podpoří server nadále musí respektovat všechna pravidla.
4. Koupí v našem obchodu se vzdáváte práva navrácení peněz.
5. Obsah zakoupený na storu je aktivován automaticky okamžitě